Phân biệt Sạc Macbook magsafe 1 và magsafe 2

05/06/2019 09:36

Không may chiếc Macbook của bạn bị hỏng mất bộ Sạc (Adapter) và bạn muốn tìm mua một chiếc Adapter mới nhưng lại băn khoăn rằng không biết chiếc Adapter của mình là loại nào. Và cách đơn giản nhất là bạn mang luôn chiếc Adapter hỏng đó đến cửa hàng và hỏi mua một chiếc y hệt vậy. Nhưng bạn có muốn biết chiếc Macbook của mình dùng loại sạc nào không ?! Trong bài viết này Nam Hà  Shop sẽ chỉ ra cho các bạn thấy sự khác nhau giữa Magsafe và Magsafe 2 dành cho từng model máy.

Hình ảnh so sánh sự khác nhau giữa MagSafe và MagSafe 2

Thông số chi tiết:

45W MagSafe1:

Input: AC100-240V 50/60Hz

Output: DC14.5V 3.1A

45W MagSafe2:

Input: AC100-240V 50/60Hz

Output: DC14.85V 3.05A

60W MagSafe1 / MagSafe2:

Input: AC100-240V 50/60Hz

Output: DC16.5V 3.65A

85W MagSafe1 / MagSafe2:

Input: AC100-240V 50/60Hz

Output: DC20V 4.6A

Các bạn xem bảng dưới đây để xem chiếc Macbook của mình dùng loại Adapter nào nhé !

  MacBook Model Model No. Adapter Type
1 MacBook Air (13-inch, Mid 2011) A1369 45W Magsafe1
2 MacBook Air (11-inch, Mid 2011) A1370 45W Magsafe1
3 MacBook Air (13-inch, Late 2010) A1369 45W Magsafe1
4 MacBook Air (11-inch, Late 2010) A1370 45W Magsafe1
5 MacBook Air (Mid 2009) A1304 45W Magsafe1
6 MacBook Air (Late 2008) A1304 45W Magsafe1
7 MacBook Air (Original) A1237 45W Magsafe1
  MacBook Model Model No. AC Adapter Type
8 MacBook Air (11-inch, Early 2014) A1465 45W Magsafe2
9 MacBook Air (13-inch, Early 2014) A1466 45W Magsafe2
10 MacBook Air (11-inch, Mid 2013) A1465 45W Magsafe2
11 MacBook Air (13-inch, Mid 2013) A1466 45W Magsafe2
12 MacBook Air (11-inch, Mid 2012) A1465 45W Magsafe2
13 MacBook Air (13-inch, Mid 2012) A1466 45W Magsafe2
  MacBook Model Model No. AC Adapter Type
14 MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) A1278 60W Magsafe1
15 MacBook Pro (13-inch, Late 2011) A1278 60W Magsafe1
16 MacBook Pro (13-inch, Early 2011) A1278 60W Magsafe1
17 MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) A1278 60W Magsafe1
18 MacBook (13-inch, Mid 2010) A1342 60W Magsafe1
19 MacBook (13-inch, Late 2009) A1342 60W Magsafe1
20 MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)   60W Magsafe1
21 MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)   60W Magsafe1
22 MacBook (13-inch, Mid 2009) A1181 60W Magsafe1
23 MacBook (13-inch, Early 2009) A1181 60W Magsafe1
24 MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008) A1181 60W Magsafe1
25 MacBook (13-inch, Late 2008) A1181 60W Magsafe1
26 MacBook (13-inch, Early 2008) A1181 60W Magsafe1
27 MacBook (13-inch, Late 2007) A1181 60W Magsafe1
28 MacBook (13-inch, Mid 2007) A1181 60W Magsafe1
29 MacBook (13-inch, Late 2006) A1181 60W Magsafe1
30 MacBook (13-inch) A1181 60W Magsafe1
  MacBook Model Model No. AC Adapter Type
31 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) A1502 60W Magsafe2
32 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) A1502 60W Magsafe2
33 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) A1425 60W Magsafe2
34 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) A1425 60W Magsafe2
  MacBook Model Model No. AC Adapter Type
35 MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) A1286 85W Magsafe1
36 MacBook Pro (15-inch, Late 2011) A1286 85W Magsafe1
37 MacBook Pro (17-inch, Late 2011) A1297 85W Magsafe1
38 MacBook Pro (15-inch, Early 2011) A1286 85W Magsafe1
39 MacBook Pro (17-inch, Early 2011) A1297 85W Magsafe1
40 MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) A1286 85W Magsafe1
41 MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) A1297 85W Magsafe1
42 MacBook Pro (15-inch Mid 2009) A1286 85W Magsafe1
43 MacBook Pro (17-inch Mid 2009) A1297 85W Magsafe1
44 MacBook Pro (17-inch Early 2009) A1297 85W Magsafe1
45 MacBook Pro (15-inch Late 2008) A1260 85W Magsafe1
46 MacBook Pro (17-inch Late 2008) A1261 85W Magsafe1
47 MacBook Pro (15-inch Early 2008) A1260 85W Magsafe1
48 MacBook Pro (17-inch Early 2008) A1261 85W Magsafe1
49 MacBook Pro (15-inch 2.4/2.2GHz) A1226 85W Magsafe1
50 MacBook Pro (17-inch 2.4GHz) A1229 85W Magsafe1
51 MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) A1211 85W Magsafe1
52 MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo) A1151 85W Magsafe1
53 MacBook Pro (15-inch Glossy)   85W Magsafe1
54 MacBook Pro (17-inch)   85W Magsafe1
55 MacBook Pro   85W Magsafe1
  MacBook Model Model No. AC Adapter Type
56 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) A1398 85W Magsafe2
57 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) A1398 85W Magsafe2
58 Macbook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) A1398 85W Magsafe2
59 MacBook Pro (Retina, Mid 2012)   85W Magsafe2

 

Hiện tại Shop đang bán ra Adapter cho Macbook với đủ loại và công suất theo từng máy, hãy nhập tên model cần tìm kiếm vào ô search.